Alicante

Mange båd-migranter til Alicante og Torrevieja

Mang bådflygtninge ankommet de sidste dage. Arkivfoto.
Flere end normalt flygter lige nu i båd fra Afrika til den spanske Middelhavskyst.
Det er en af de største bølger af illegal indvandring man har set i lang tid. Siden søndag den 29. september er 9 både nået kysten i Alicante provins, med i alt 68 mennesker ombord.
Når bådene ankommer, eller bliver opbragt, står Røde Kors og politi klar til at tage imod migranterne og prøver at fastslå identitet og får en læge til at se på dem.
Indenrigsministeriet udtaler, at det er alarmerende tal. Den seneste uge er der ankommet 18 både med i alt 144 indvandrere.
Ser man på hele 2019, er der til nu kommet 29 både med 272 indvandrere oplyser ministeriet.
Ser man på 2018 var der sidste år 50 både og 333 illegale indvandrere.
Alene i søndags kom der 40 personer til Alicante og 15 personer kom i land i Torrevieja. De påstod alle på nær én, at de var algeriere. Det undersøges nu af politiet.
Mandag kom der yderligere 5 mand i land i Santa Pola, ligeledes fra Algeriet, skriver Las Provincias.
Når de illegale indvandrere kommer i land, starter en helt fast og bestemt procedure der tager hensyn til både sikkerhed, helbred og jura. Er der ikke bevæggrunde nok til at give dem tilladelse til at blive i landet, starter en udvisningssag mod dem.
Der er røster fremme om, at der skal mere kystpolitiet og kystbevogtning til. Der kan være kommet flere både end dem der er opdaget og opbragt. Det tages der politisk stilling til i den kommende tid, skriver avisen Las Provincias.

 

 

 

Kommentarer