Generelt

Permanente redningstårne bruges ikke

Det er disse stigetårne livredderne bruger, og ikke de fastbyggede.

De mange permanente livreddertårne der står i Alicante-provinsen bruges stort set ikke. Tårnene skal dog alligevel vedligeholdes, og man har netop lavet oftale om vedligeholdelsesarbejder for godt 20.000 euro for et år.

Der er ialt 31 af disse store tårn, men kun 4 bliver brugt. Livredderne vil have deres mindre stigetårne, der står helt nede ved vandkanten. Netop placeringen af mange af tårnene er ifølge livredderne et problem. De ligger langt fra vandkanten, er meget høje, har kun lidt mulighed for at give skygge til redderne og der er ikke flagstang så advarselsflag kan hejses.

Afstanden og højden gør, at livredderne mener det tager for lang tid at komme nødstedte til undsætning. Mange af tårnene er ligeledes placeret helt ude ved siden af stranden, hvor de fleste mennesker bader midt for stranden.

Tårnenes nuværende tilstand er heller ikke god. De er rustne og mangelfulde – sikkert fordi de ikke bliver brugt. Men nu har man besluttet at sætte dem i stand og vedligeholde dem, så de i givet tilfælde ville kunne bruges.

Livredderne opholder sig helst, ifølge dem selv, på selve strandbredden, hvor de konstant følger med i de badendes adfærd, og er klar til hurtigt at rykke ud i vandet hvis farlige situationer opstår. Oftest dog med en kollega siddende i stigetårnet med det store overblik, der så kan advisere kollegerne på stranden.

 

 

 

Kommentarer