Information

Tab på minimum 550 millioner euro

Oversvømmet landbrugsland har ødelagt afgrøderne.
Gota Fria – uvejret i forrige uge – kommer til at koste landmændene mindst 550 millioner euro i tab i Alicante-provinsen.
Asaja – landbrugsorganisation – anslår at der vil være et fødevaretab på 550 millioner euro på de 56.600 (anslået) hektarer landbrugsjord hvor man mener hele produktionen/afgrøderne går tabt.
Det vil alene give et tab på knap 305 millioner euro, skriver Información.
Derudover anslår organisationen, at der bliver et tab på godt 245 millioner euro på eksportmarkedet.
Som sidste tab, der endnu ikke er opgjort, er tabet på infrastrukturen i hele landbrugssektoren.
Konsekvensen kan blive, at mange landmænd må gå fra deres gårde hvis der ikke ydes økonomisk hjælp fra staten til dem.

Kommentarer